Studenckie Koło Przewodników Sudeckich - z Nami w Sudety

menu SKPS z nami w Sudety
Poznaj Sudety. Aktualności sudeckie - wiadomości z Sudetów polskich i czeskich.
Jeżeli chcesz aby Twoja informacja ukazała się na naszej stronie wypełnij krótki formularz
Mrozen, dodano: 05.07.2015, 17:34

Znowu gorąco na Bałkanach – w albańskich górach zastrzelono dwoje Czechów. Byli doświadczonymi turystami

W roku 1992 jechałem przez byłą już Jugosławię, gdy wojna trwała.
W roku 2001 oglądałem rozstrzelane, opuszczone i spalone domy oraz groby młodych ludzi.

Maj 2015 – prawdziwa bitwa o Kumanowo w Macedonii.

„W strzelaninie starli się albańscy bojownicy z macedońską policją. W wyniku walk życie straciło 18 przedstawicieli mniejszości albańskiej. Konflikt na tle etnicznym oraz afery, w które zamieszane jest rząd Grujewskiego spotkały się z dużym niezadowoleniem społecznym. Walki pomiędzy mniejszością albańską a macedońskimi służbami mundurowymi, do których doszło w poprzednim tygodniu mogą być powodem odnowienia konfliktu etnicznego. W tym kontekście ważne jest, że Albańczycy stanowią 25% ludności Macedonii.” defence24.pl

Kilka dni... [więcej]
komentarze []
Mrozen, dodano: 05.07.2015, 11:42

Upał 35 stopni – jak to możliwe, że z głębi Sudetów widać budowle w Strzelinie? „Niewidokowa wieża na Czernicy”, silos i biogazownia oraz „arktyczny upał”

W „normalnych” warunkach, czyli podczas upałów grubo przekraczających 30 stopni warunki do dalekich obserwacji w Sudetach / na Dolnym Śląsku są fatalne. Zdarzają się jednak wyjątki.

W zeszłym roku - bez rozgłosu - wybudowano na Czernicy wieżę „niewidokową”, której powstanie jest o wiele bardziej uzasadnione, niż droga inwestycja na Śnieżniku. skps.wroclaw.pl

1. „Niewidokowa wieża obserwacyjna” na Czernicy.

„Otwarta wieża ma służyć Lasom Państwowym do obserwacji stanu zdrowotnego okolicznych lasów i wykrywania ewentualnych pożarów.” ladek.wroclaw.lasy.gov.pl

(Dygresja – nie wierzę, że wieży poświęcenie w czymś jej pomoże. Ale z drugiej strony zupełnie mi to nie przeszkadza.)

„Najlepszy jednak jest fakt, że oficjalnie obiekt nie jest... [więcej]
komentarze []
Mrozen, dodano: 03.07.2015, 18:04

Największy park krajobrazowy Sudetów Zachodnich wzbogacił się o nowy rezerwat

Zgroza … największy park krajobrazowy Sudetów Zachodnich znajduje się na Pogórzu Kaczawskim a nie „w prawdziwych górach”! W tym musieli maczać palce przewodnicy sudeccy …

„Ten naj­więk­szy z zachod­nio­su­dec­kich par­ków kra­jo­bra­zo­wych powstał w 1992 r. Obejmuje on pra­wie całą wschod­nią część Pogórza Kaczawskiego zwaną Pogórzem Złotoryjskim o powierzchni 149 km² (oraz 136 km² otu­liny). Najwyższe wznie­sie­nie tego obszaru – Mszana – osiąga wyso­kość 477 m n.p.m. Podobnie jak więk­szość naj­wyż­szych wznie­sień sta­nowi ona pozo­sta­łość komina trze­cio­rzę­do­wego wul­kanu bazal­to­wego. Niektóre z nich w wyro­bi­skach daw­nych kamie­nio­ło­mów ujaw­niają słu­pową oddziel­ność bazaltu (Czartowska Skała, Małe Organy Myśliborskie). Od pn.-wschodu gra­nica Parku pokrywa się z kra­wę­dzią tek­to­niczną Sudetów, wzdłuż któ­rej sąsia­dują one z Przedgórzem Sudeckim. Tutaj,... [więcej]
komentarze []
Mrozen, dodano: 03.07.2015, 09:57

Na „Ślązaka” poszły pieniądze podatników także z karkonoskich „kurortów”

Zwodowano „Ślązaka” - pierwszy, oceaniczny okręt wojenny, zbudowany w (całych, byłych nierosyjskich „demoludach”?) niepodległej Polsce (II/III/IV RP). Koszt koszmarny … Ale ile jest krajów na świecie, które budują samodzielnie okręty wojenne tej wielkości? „Śląskość” króluje w nazewnictwie pionierskich, polskich konstrukcji morskich.

Polska jest niemniej krajem górskim niż morskim. II RP miała plany bardzo ambitne – ale okręty raczej „w spadku” po Niemcach, albo kupowane za granicą – całkiem niezłe.

Monopolistą – przez pół wieku - w tworzeniu symbolicznych marynarek wojennych państw Układu Warszawskiego był Związek Radziecki i jego FLOTA.

Oceaniczny ...to znaczy, że poradzi sobie nieźle ze złą pogodą na wzburzonym Bałtyku lub... [więcej]
komentarze []
Mrozen, dodano: 01.07.2015, 16:18

Odkrycie w Gorzanowie

Rok 2012 …

„W pałacu w Ciechanowicach, słynnemu dzięki odkryciu cennych malowideł ściennych, odnaleziono ostatnio stare renesansowe stropy”. skps.wroclaw.pl

Rok 2015 ...

„Podczas prac konserwatorskich w Pałacu Gorzanów (woj. dolnośląskie) odkryto stropy z idealnie zachowanymi, renesansowymi malowidłami. Nikt wcześniej ich nie zauważył, ponieważ od blisko 300 lat były przykryte sufitem. - Byliśmy przekonani, że znajdują się tam zwykłe drewniane stropy, a tu taka niespodzianka - cieszy się prezes Fundacji Pałac Gorzanów.”

Więcej na stronie tvn24.pl.

Rośnie konkurencja dla pałaców Kotliny Jeleniogórskiej?
komentarze []
Mrozen, dodano: 01.07.2015, 16:07

Od barszczu można … umrzeć

Ten barszcz rośnie już w wielu miejscach – czasami najmniej spodziewanych.

„Zmarła 67-letnia kobieta, która w czasie koszenia trawnika oparzyła sobie rękę barszczem Sosnowskiego. – U pacjentki doszło do nagłego zatrzymania krążenia – mówi dr Justyna Glik z Centrum Oparzeń w Siemianowicach Śląskich.
67–letnia kobieta kilkanaście dni temu kosząc trawę, oparzyła rękę, zaledwie 5 proc. powierzchni ciała. To wystarczyło, by toksyny i powikłania doprowadziły do śmierci.” tvp.info
komentarze []
Mrozen, dodano: 01.07.2015, 15:15

We Wrocławiu kolejki jak za PRLu – młodzi stoją po ogródki działkowe. I kto jest przeżytkiem: poseł Niesiołowski, czy bary mleczne, szkolnictwo zawodowe i wymyślone przez Niemców (pod Sudetami) „Schrebergärten” - „Kleingarten”? Cz. I - „Miejska wyspa ciepła”

„Kleingartenanlage am Ackermannbogen in München” - wikipedia.org.

Ogródki działkowe służą nie tylko miejskim emerytom – także imigrantom zza granicy i ze wsi? Pomagają stać się obywatelami nie wykluczanymi ze społeczności?

Pszczoły mają się ostatnio lepiej w miejskich ogrodach, niż na ciągnących się kilometrami uprawach „wiejskiej” kukurydzy??? Uprawianej oczywiście przez małorolnych z KRUSu, a nie przedsiębiorców z ZUSu.

(Dygresja …
„– Tak jestem w KRUS-ie, jako rolnik mam cztery hektary. Nie muszę uprawiać [ziemi – przyp. red.]. Rolnik może być „nieczynny” – odparł lider partii KORWiN. – I płacić niższe podatki.

– To nie jest wykorzystywanie państwa? – nie odpuszczała prowadząca. – Jeśli państwo... [więcej]
komentarze []
Mrozen, dodano: 30.06.2015, 15:39

Sudecki pomnik z czasów, gdy byliśmy okupantami … Cz. II

No to jak … przyznajemy, że okupowaliśmy sąsiedni kraj, czy twierdzimy, że do 1989 roku nie było mowy o polskiej niepodległości i byliśmy tylko rosyjską / radziecką kolonią?

Oczywiście nadal można usiłować zrobić szpagat. Historycy i politycy raczej są w tym słabi oraz niewiarygodni.

Byliśmy trochę niepodlegli / byliśmy podlegli, ale ciut niepodlegli.

Byliśmy trochę okupantami nic z tego nie mając, ale dopłacając.

„Jesienią 1968 roku, jednostka brała udział w interwencji w Czechosłowacji, po przebazowaniu się w sierpniu 1968 na lotnisko Hradec Kralove załogi pułku wykonywały loty łącznikowe i transportowe na rzecz 2 Armii Wojska Polskiego.” jednostki-wojskowe.pl

„Wojsko Polskie okupowało przeważnie Hradecki Kraj (przyp.... [więcej]
komentarze []
Mrozen, dodano: 30.06.2015, 14:27

Najstarszy dokument dotyczący historii Polski (też Śląska) znany jako „Dagome iudex” został spisany w Rzymie, na papirusie i przez notariusza?

Dlaczego nie zachował się oryginał a tylko streszczenie?

„Większość tekstów pochodzi z drugiego tysiąclecia, ponieważ znaczna część rękopisów z ­pierwszego tysiąclecia, pomimo iż zostały zgromadzone w uporządkowany sposób, nie dotrwała do dnia dzisiejszego, gdyż nie znano sposobu konserwacji papirusu używanego w kurii rzymskiej przed pontyfikatem papieża Innocentego III, który niszczał i po pewnym czasie zamieniał się w proch.” pch24.pl

„– Nowsze badania uczonych włoskich wykazały, że pod pojęciem „tomus” odnoszącym się do „Dagome iudex” kryje się najprawdopodobniej dokument papirusowy, a nie tom – jak wcześniej uważano. To ważne ustalenie świadczące na rzecz tezy, że dokument ów powstał nie w Gnieźnie, ale w samym Rzymie i że spisał go... [więcej]
komentarze []
Mrozen, dodano: 30.06.2015, 13:46

Osiedle sprzed tysiąca lat z widokiem na Nysę Kłodzką

„Pozostałości osady z XI wieku odkryli archeolodzy badający teren pod budowę obwodnicy Nysy (woj. opolskie). We wczesnośredniowiecznej osadzie znaleźli do tej pory 103 różne obiekty, m.in. głębokie ziemne spiżarnie, w których prawdopodobnie przechowywano zboże, a także pozostałości po domach, narzędzia, oraz fragmenty naczyń.”

Więcej na stronie tvn24.pl
komentarze []
Mrozen, dodano: 29.06.2015, 14:33

Papież Franciszek, Magdalena Ogórek, „Policjant z Wielkopolski”, Władysław Frasyniuk i śląscy heretycy. Cz. I - „jest dobrze, czyli dramatycznie źle”

Herezje to zapleśniała historia średniowiecza …

„Lech Rugała
Policjant z Wielkopolski

Wśród młodzieży uwidaczniają się różnorodne zjawiska, które od dłuższego czasu przysparzają rodzicom, pedagogom, socjologom czy psychologom wiele problemów. Należą do nich min.: mała aktywność społeczna młodzieży, egoizm, niechęć wstępowania do organizacji młodzieżowych, niskie aspiracje edukacyjne, niechęć do podejmowania pracy i nauki zawodu. Niektórym środowiskom młodzieżowym towarzyszą zjawiska narkomanii, alkoholizmu, agresji i chuligaństwa, wandalizm, naruszenie zasad dobrego współżycia społecznego oraz przestępczość. (…)
Postawy młodzieży, a szczególnie niektóre formy działalności w swym środowisku, zwłaszcza powstawanie grup nieformalnych, będących poza wszelką kontrolą, stają się przedmiotem szerszego zainteresowania. Zainteresowanie to coraz bardziej zawęża się do zjawiska... [więcej]
komentarze []
Dziamdziak, dodano: 29.06.2015, 13:46

Konferencja naukowa o ziemi kłodzkiej

W dniach 30 VI - 1VII - czyli jutro i pojutrze! - w Instytucie Filologii Germańskiej U. Wr. odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowa ŻYCIE KULTURALNE ZIEMI KŁODZKIEJ – HISTORIA, LUDNOŚĆ, LITERATURA, MUZYKA, SZTUKI PLASTYCZNE, TURYSTYKA.
Wystąpienia będą się odbywały w czterech sekcjach tematycznych (w dwóch po polsku, w jednej po niemiecku, w jednej po czesku).
Szczegółowy program: ifg.uni.wroc.pl
komentarze []

<< 1 z 475 >>

Jeżeli chcesz skometować dany artykuł, możesz to zrobić na naszym forum

Powered by PsNews
w Sudety z naszym przewodnikiem

Wigety SKPS w Sudety


Zobacz koniecznie
Wydarzenia
Wydarzenia w SKPS XII Obóz Sylwestrowy
Nasza Galeria
Forum, ostatnie wątki
ďťż
>>porada
Artur, 07.07.15 01:50
>>Sztafeta GSS 2015
TomekDeron, 06.07.15 08:35
>>Zimowa w?drówka przez góry Cindr...
KrzysiekJ, 05.07.15 02:46
>>Wie?e widokowe Sudetów
Mrozen, 05.07.15 12:02
>>Zagadki górskie z Sudetów i okol...
Mrozen, 29.06.15 11:32
Sudety prognoza pogody

Szukaj w obrębie serwisu
Napisz do Nas
Współpracujemy
Zobacz koniecznie Sklepy górskie SKALNIK
Dalekie obserwacje
SKT PWr
Wspieramy
Zobacz koniecznie rzepka kolana
pajacyk

ministat liczniki.org
Sudety | przewodnik sudecki | koło przewodników sudeckich | Wiadomości z Sudetów | fascynacja Sudetami | wycieczki po Sudetach
Strona jak i wszystkie materiały na niej zawarte jest własnością Studenckiego Koła Przewodników Sudeckich we Wrocławiu. Jeżeli uważasz, że jakiekolwiek materiały czy zdjęcia zamieszczone w tym serwisie wykorzystywane są bezprawnie i bez zgody autora, skontaktuj się z webmasterem
© 2007-2011 Studenckie Koło Przewodników Sudeckich we Wrocławiu. Marcin Kurpiewski.